Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  31 Mayıs 2011

  Kültürel Etkileşim: MÖ 6. Binyılda Kuzey Mezopotamya ve Anadolu Arasında Yerel Topluluklar

  Cultural Interaction: Local Communities between North Mesopotamia and Anatolia in the Sixth Millennium BC
  (Kültürel Etkileşim: MÖ 6. Binyılda Kuzey Mezopotamya ve Anadolu Arasında Yerel Topluluklar)

  Düzenleyenler: Hollanda Araştırma Enstitüsü, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

  Tarih: 6 Haziran 2011, Pazartesi

  Yer: Hollanda Araştırma Enstitüsü, İstiklâl C. Merkez Han No: 181, Beyoğlu, İstanbul

  Özet:
  MÖ altıncı binyıl süresince batıda Asi/Amuq vadisinden doğuda Yukarı Fırat’a uzanan bölge Yukarı Mezopotamya’nın Halaf dünyası ile Anadolu’nun Kalkolitik topluluklarını birbirine bağlayan bir kültürel etkileşim alanı olarak tanımlanabilir.
  Günümüz Türkiye’sinde sürdürülen yakın zamanlı kazı ve yüzey araştırmaları materyal, üslup ve fikirlerin bu etkileşim alanında ve ötesine aktarılmasında aktif bir şekilde rol alan yerel toplulukları gün ışığına çıkarmıştır.
  Değişim ağlarına ve kültürel etkileşimlere yoğunlaşacak olan bu sempozyum, aynı zamanda bu ağ ve etkileşimlerin yerel sosyal ve ekonomik uygulamalarda nasıl köklü bir şekilde var olduğunu göz önünde bulunduracaktır. Temelde yatan düşünce coğrafi açıdan farklı gruplar arasında gerçekleşen değişimin olduğu gibi anlaşılabilmesi için söz konusu değişimin mekanizmalarının, öneminin ve yerel topluluklar içindeki etkilerinin incelenmesi gerektiğidir.
  Konuşmacılar az sayıdaki anahtar yerleşmelere odaklanarak yerleşme içi uzamsal analizler, biçimsel karşılaştırmalar ve kimyasal tedarik incelemeleri gibi yöntemlerden elde edilebilecek ipuçlarını sunacaklardır. Sempozyum aynı zamanda sürmekte olan araştırmaların sonuçlarının paylaşılacağı, konu ile ilgili fikir alışverişi ve tartışmaların sağlandığı bir platform olmayı umut etmektedir.
  Program:
  1000 Introduction, Rana Özbal and Fokke Gerritsen

  1025 Aslı Erim Özdoğan
  Social structure of Halaf settlement of Kerküşti Höyük

  1100 Rana Özbal ve Fokke Gerritsen
  Using Local Contexts to Understand Interaction at Tell Kurdu

  1135 Olivier Nieuwenhuyse
  Keen traders, excellent cooks. DFBW exchange in Upper Mesopotamia

  1330 Mücella Erdalkıran
  Painted Halaf Pottery on Tigris Valley and its Cultural Interaction

  1440 Benjamin Diebold
  Phase C Pottery From Tell Kurdu: An Overview of Stylistic and Archaeometric Analysis

  1545 Savaş Sarıaltun
  Microarchaeological and Social Practice Reflect on the Halaf Pottery of Kerküşti

  1605 Elizabeth Healey
  Flint and obsidian assemblages at Tell Kurdu: what can they tell us about cultural interaction?

  1620 Stuart Campbell
  Mythologies and narratives: Losing the Halaf but finding something else


  * Kullanılan görsel ve özet içeriği, haber aktarmak amacıyla ektinlik tanıtım posterlerinden alınmıştır.


  Hiç yorum yok: