Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  12 Ocak 2012

  Dja'de El Mughara

  İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı Konferansları
  Dja'de El Mughara: The House of the Paintings and the PPNA-EPPNB Transition in the context of the northern Levant Neolithic
  Dja'de El Mughara: Resimlerin evleri ve Levant Neolitiği Bağlamında Çanak Çömleksiz Neolitik A-Erken Çanak Çömleksiz Neolitik B Geçişi

  Konuşmacı: Dr. Eric Coqueugniot (CNRS Lyon)

  Tarih: 16 Ocak 2012, Pazartesi
  Saat: 1600

  Yer: Prehistorya Laboratuvarı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, Laleli, İstanbul.


  Hiç yorum yok: