Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  06 Ocak 2012

  Nerik’ten Neoclaudiopolis’a

  Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Konferansı
  Nerik’ten Neoclaudiopolis’a

  Konuşmacı: Doç. Dr. Rainer Czichon

  Tarih: 10 Ocak 2012
  Saat: 1800

  Yer: Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Oditoryumu
  İstiklal Cad. Nur-u Ziya Sok. No: 5 - Beyoğlu, İstanbul

  Hiç yorum yok: