Sosyal medya paylaşımları

30 Aralık 2011

Mersin Yumuktepe'de Sosyal Hiyerarşilerin Ortaya Çıkışı

Fransız Anadolu Arastırmaları Enstitüsü
Between Anatolia and Mesopotamia: The emergence of social hierarchies at Mersin-Yumuktepe in the Fifth Millenium BC
Anadolu ve Mezopotamya Arasında: MÖ 5. Binyılda Mersin-Yumuktepe'de Sosyal Hiyerarşilerin Ortaya Çıkışı

Konuşmacı: Dr. Giulio Palumbi (RCAC)

Tarih: 4 Ocak 2012, Çarşamba
Saat: 1800

Yer: Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Nur-u Ziya S 10, Beyoğlu, İstanbul

*Kullanılan görsel Mersin-Yumuktepe'nin uydu görüntüsüdür.

Hiç yorum yok: