Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  24 Aralık 2011

  I. Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi [Katılım Çağrısı]

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

  I. Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi
  Katılım Çağrısı

  Kongre Amacı:
  Avrasya Türk halklarının sanatları hakkındaki en yeni çalışmaların sunulup tartışılmasını ve yayınlanmasını sağlamak.

  Kongrede tebliğ verebilecek araştırmacıların mensubu olabileceği alanlar:
  Sanat Tarihi, Arkeoloji, Kültür Tarihi, Etnografya, Mitoloji, Antropoloji, Mimarlık Tarihi, Nümizmatik, Epigrafi, Paleografi, Türkoloji

  Kongre içeriğine dahil olan bölgeler:
  İç Asya, Orta Asya, Bozkır Kuşağı, Sibirya, Moğolistan, Bağımsız Türk Cumhuriyetleri (Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan), Otonom Türk Yönetimleri (Doğu Türkistan, Tuva, Tacikistan, Afganistan, İran, Hakasya, Dağlık Altay, Yakutya, Başkurdistan, Çuvaşiştan vb.), Kuzey Karadeniz, Kırım, Kafkasya, Azerbaycan, Türkiye (Belirtilen bölgelerle ilişkili olarak), Balkanlar


  Kongrenin Konuları:
  Mimari Eserler, Şehircilik, Heykel Sanatı, Resim Sanatı, El Sanatları, Mitoloji ve Sembolizm, İkonografi-İkonoloji, Kazı Buluntuları, Müze Koleksiyonları ve Özel Koleksiyonlar

  Kongre Başkanı:  Prof. Dr. Yaşar ÇORUHLU

  Kongre Sekreterleri:
  Araş. Gör. J. Özlem Oktay (Genel Sekreter)
  Araş. Gör. Selçuk Seçkin
  Araş. Gör. A. Nihat Kundak
  Araş. Gör. Bahriye Güray

  Bilim Kurulu ve Yayın Hakem Komitesi:
  Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu (MSGSÜ)
  Prof. Dr. Banu Mahir (MSGSÜ)
  Prof. Dr. Bekir Deniz (Akdeniz Ünv.)
  Prof. Dr. Kadir Pektaş (Medeniyet Ünv.)
  Prof. Dr. Halit Çal (Gazi Ünv.)
  Prof. Dr. Bozkurt Ersoy (Ege Ünv.)
  Prof. Dr. Selçuk Mülayim (Marmara Ünv.)
  Doç. Dr. Tanju Seyhan (MSGSÜ)
  Doç. Dr. Abdulvahap Kara (MSGSÜ)
  Doç. Dr. Ali Boran (Selçuk Ünv.)
  Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu (Sakarya Ünv.)
  Yrd. Doç. Dr. Nuri Seçgin (MSGSÜ)


  Kongre Yürütme Kurulu:
  Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu
  Yrd. Doç. Dr. Nuri Seçgin
  Yrd. Doç. Dr. Şükrü Sönmezer
  Yrd. Doç. Dr. Nurcan Yazıcı  Tarih: 21-24 Kasım 2012

  Özet teslim tarihi: 15 Şubat 2012

  Ayrıntılı bilgi ve iletişim: uatsk2012 @  hotmail.com

  Hiç yorum yok: