Sosyal medya paylaşımları

24 Aralık 2011

I. Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi [Katılım Çağrısı]

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

I. Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi
Katılım Çağrısı

Kongre Amacı:
Avrasya Türk halklarının sanatları hakkındaki en yeni çalışmaların sunulup tartışılmasını ve yayınlanmasını sağlamak.

Kongrede tebliğ verebilecek araştırmacıların mensubu olabileceği alanlar:
Sanat Tarihi, Arkeoloji, Kültür Tarihi, Etnografya, Mitoloji, Antropoloji, Mimarlık Tarihi, Nümizmatik, Epigrafi, Paleografi, Türkoloji

Kongre içeriğine dahil olan bölgeler:
İç Asya, Orta Asya, Bozkır Kuşağı, Sibirya, Moğolistan, Bağımsız Türk Cumhuriyetleri (Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan), Otonom Türk Yönetimleri (Doğu Türkistan, Tuva, Tacikistan, Afganistan, İran, Hakasya, Dağlık Altay, Yakutya, Başkurdistan, Çuvaşiştan vb.), Kuzey Karadeniz, Kırım, Kafkasya, Azerbaycan, Türkiye (Belirtilen bölgelerle ilişkili olarak), Balkanlar


Kongrenin Konuları:
Mimari Eserler, Şehircilik, Heykel Sanatı, Resim Sanatı, El Sanatları, Mitoloji ve Sembolizm, İkonografi-İkonoloji, Kazı Buluntuları, Müze Koleksiyonları ve Özel Koleksiyonlar

Kongre Başkanı:  Prof. Dr. Yaşar ÇORUHLU

Kongre Sekreterleri:
Araş. Gör. J. Özlem Oktay (Genel Sekreter)
Araş. Gör. Selçuk Seçkin
Araş. Gör. A. Nihat Kundak
Araş. Gör. Bahriye Güray

Bilim Kurulu ve Yayın Hakem Komitesi:
Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu (MSGSÜ)
Prof. Dr. Banu Mahir (MSGSÜ)
Prof. Dr. Bekir Deniz (Akdeniz Ünv.)
Prof. Dr. Kadir Pektaş (Medeniyet Ünv.)
Prof. Dr. Halit Çal (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Bozkurt Ersoy (Ege Ünv.)
Prof. Dr. Selçuk Mülayim (Marmara Ünv.)
Doç. Dr. Tanju Seyhan (MSGSÜ)
Doç. Dr. Abdulvahap Kara (MSGSÜ)
Doç. Dr. Ali Boran (Selçuk Ünv.)
Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu (Sakarya Ünv.)
Yrd. Doç. Dr. Nuri Seçgin (MSGSÜ)


Kongre Yürütme Kurulu:
Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu
Yrd. Doç. Dr. Nuri Seçgin
Yrd. Doç. Dr. Şükrü Sönmezer
Yrd. Doç. Dr. Nurcan YazıcıTarih: 21-24 Kasım 2012

Özet teslim tarihi: 15 Şubat 2012

Ayrıntılı bilgi ve iletişim: uatsk2012 @  hotmail.com

Hiç yorum yok: