Sosyal medya paylaşımları

21 Mayıs 2012

Bilinmeyen Tunç Çağı'nı CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Bilebilir Mi?

İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı Konferansı:
Bilinmeyen Tunç Çağı'nı CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Bilebilir Mi?
MÖ 3.200-2.200 Yılları Arasında Kuzey Mezopotamya ve Güney Levant'taki Çevresel Değişimlerin ve İnsan Faktörünün Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Modellenmesi

Konuşmacı: Dr. Bülent ARIKAN

Tarih: 24 Mayıs 2012, Perşembe
Saat: 1600

Yer: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Laboratuvarı, Laleli İstanbul

Hiç yorum yok: