Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  21 Mayıs 2012

  Bilinmeyen Tunç Çağı'nı CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Bilebilir Mi?

  İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı Konferansı:
  Bilinmeyen Tunç Çağı'nı CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Bilebilir Mi?
  MÖ 3.200-2.200 Yılları Arasında Kuzey Mezopotamya ve Güney Levant'taki Çevresel Değişimlerin ve İnsan Faktörünün Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Modellenmesi

  Konuşmacı: Dr. Bülent ARIKAN

  Tarih: 24 Mayıs 2012, Perşembe
  Saat: 1600

  Yer: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Laboratuvarı, Laleli İstanbul

  Hiç yorum yok: