28 Nisan 2007

MÖ Birinci Binyıl Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası ve Arkeolojisi

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi

Mini Sempozyumu: MÖ Birinci Binyıl Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası ve Arkeolojisi
(Historical Geography and Archaeology in First Millenium B.C. Asia Minor)

Tarih: 04 Mayıs 2007

Saat: 16:00

Yer: İstiklal C. Nuru Ziya S. No: 5 Beyoğlu, İstanbul

Telefon: 0212 393 6000

Moderatör: Eric Jean (Galatasaray Üniversitesi)


Olivier Casabonne
"Kataonia, Melitene ve Komana Sorunu"
("Kataonia, Melitene and the Problem of Komana")

Sergey Solovyev
"Kuzey Karadeniz Bölgesinde Batı Anadolulular"
("Western Anatolians in the Northern Pontic Area")

Galya Toteva
"Akhemenid İmparatorluğu'nda Anadolu Halkları"
("Anatolian Peoples under the Achaemenid Empire")

Koray Konuk
"Elmalı Deginesinin Lykia Sikkeleri"
("Lycian Coins in the Elmali Hoard")

Jonathan Strang
"Teos'lular ve Lanetleri"
("The Teians and their Impreccations")


Tüm sunumlar İngilizce'dir. Türkçe'ye simultane tercüme yapılacaktır.

Hiç yorum yok: