06 Mart 2009

Ras Şamra-Ugarit (Suriye) Evleri

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü,
Zaman İçinde İnsanoğlunun Barınağı Olarak Konut Arkeoloji Seminerleri Dizisi

Les maisons de Ras Shamra-Ougarit (Syrie)
(Ras Şamra-Ugarit [Suriye] Evleri)

Konuşmacı: Dr. Olivier Callot (IFPO, Amman)

Tarih: 11 Mart 2009, Çarşamba
Saat: 17:30

Yer: Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Albert Gabriel Salonu,
Nuru Ziya S. No: 10 Beyoğlu, İstanbul.

http://www.ifea-istanbul.net

Özet:
Etkinlik tanıtım mesajından alınmıştır.

Ugarit kentinin tarihi ve topografyası üzerine kısa bilgi verildikten sonra, inşa edilmiş alanın hemen hemen tümünü kaplayan evler ele alınacaktır. Önce yapı gereçleri ve teknikleri üzerine bilgi verilecek, ardından evlerin iç düzenleri incelenecek ve üst katların restitüsyonunun yapılması denenecektir. Son olarak, Geç Tunç Çağı sonundaki gelişim süreçlerinden yola çıkılarak bu evlerin tarihsel çerçeve içindeki konumlarının saptanmasına çalışılacaktır.

Hiç yorum yok: