20 Ocak 2010

Anadolu'da Acheuleen Kültür


Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Arkeoloji Seminerleri Dizisi:
The Acheulean Culture in Anatolia
(Anadolu'da Acheuleen Kültür)

Konuşmacı: Prof. Dr. Harun Taşkıran

Tarih: 27 Ocak 2010, Çarşamba
Saat: 17:30

Yer: Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Nuru Ziya S. No: 10, Beyoğlu, İstanbul.


Aşağıdaki metin, konuşmanın tanıtım posterindeki İngilizce metnin Berkay Dinçer tarafından Türkçe'ye çevrilmiş halidir:

Anadolu, Homo erectus'un Avrasya'ya yayılımında temel yollardan bir tanesindedir. Acheul kültürünün kalıntıları ve özellikle de Anadolu'nun her bölgesinde bulunan ikiyüzeyliler bu fenomenin en önemli kanıtlarıdır. Acheul kültürünün Anadolu'daki bu geniş yayılımı, Anadolu'nun tekrar değerlendirilmesi gereken Movius Hattı'nın üzerinde olduğunu göstermektedir. Son zamanlarda, Dmanisi'de (Gürcistan) bulunan ve 1.8 milyon yıla tarihlenen Homo erectus fosilleri, bir kez daha Anadolu'nun önemini göstermiştir. Levant Koridoru'ndan gelen Homo erectus, Transkafkasya'ya geçmek için Anadolu köprüsünü kullanmış olabilir. Eğer Hatay'dan Kars'a iyi korunmuş mağara buluntu yerleri bulunup kazılırsa, bu Homo erectus hareketleri ve Acheul İşleyim Geleneği'nin Batı Asya'daki dağılımı hakkında ek veriler sağlayacaktır. Bu konuşmada, genellikle açıkhava buluntu yerlerinde bulunmuş Acheul kanıtlarını özetlenecek ve bu kültürün Anadolu'daki yayılımı tartışılacaktır.

Yukarıdaki metin ve görsel malzeme, haber aktarmak amacıyla kullanılmıştır.



Alt Paleolitik, IEFA, Acheul, Paleolitik, Prehistorya, Anadolu Arkeolojisi, Pleistosen, Homo erectus, Istanbul, Ocak 2010

Hiç yorum yok: