Sosyal medya paylaşımları

31 Ocak 2000

2.3.1. Türkiye'de Alt Paleolitik Dönem

Alt Paleolitik Çağ Anadolu ve Trakya'da iyi durumdadır. Alt Paleolitik'in standart özelliği olan Acheul türü iki yüzeyliler Anadolu'da geniş bir dağılım gösterirler. Ancak bunların çoğunun in situ olarak mı yoksa ikincil bir durumda mı yüzeyden toplandıkları bilinmemektedir. Yarımburgaz'dan bilindiği kadarıyla Trakya'da Acheul türü iki yüzeyliler hatta iki yüzeyliler bile yoktur. Yakındoğu'daki en erken Acheul kanıtı ise Ubeidia'da fosil hominid kalıntılarıyla birlikte bulunmuştur. Ancak ülkemizde bugüne dek Alt Paleolitik'te yaşamış fosil insan olan Homo erectus'a ait bir kalıntı şimdilik bulunmamıştır. Clacton ve Levallois teknikleriyle yapılmış buluntular özellikle orta ve güneydoğu Anadolu'da bulunmaktadır [Arsebük 1998a:72].
Resim: Obsidiyenden Alt Paleolitik elbaltası (iki yüzeyli).

Hiç yorum yok: