Sosyal medya paylaşımları

07 Aralık 2006

Karbon-14

Üst Pleistosen ve Holosen dönemlerine ait arkeolojik ve jeolojik tabaka ve katmanların tarihlendirilmesi için vazgeçilmez bir yöntem olan Karbon-14'le ilgili bilgilerin olduğu site. Karbon-14 ilk kez kullanılmaya başlandığı 1950lerden itibaren arkeoloji dünyasını büyük ölçüde değiştirdi. Yöntemin kullanılması, arkeolojiye gerçek anlamda ve kesin olarak bir zaman boyutu kattı. Bundan önce, geçmişin ne kadar "eski" olduğu, ancak tahmin ediliyordu. Bu yöntem ilk uygulanan tarihleme yöntemi olması yanında, şu anda hala en güvenilir yönemlerden biri olmaya devam ediyor. Sitede, karbon-14 yöntemi ve kalibrasyonu hakkında pek çok bilgi mevcut.

http://www.c14dating.com

Hiç yorum yok: