Sosyal medya paylaşımları

21 Mart 2007

Maymunlar insanın atası mıdır?

Çoğunlukla dinsel düşüncelerden beslenen evrim karşıtlarının üzerinde en çok durdukları konulardan birisi, “evrimci” diye adlandırdıkları kişilerin insanla günümüz maymunları arasında bir ata-torun ilişkisi olduğunu iddia ettikleridir.

Oysa maymunların insanın atası oluşu, evrim karşıtları tarafından bilinçli olarak çarpıtılmış bir yalandır. Evrim konusuyla uğraşan hiçbir bilim insanı, insanın atasının maymunlar olduğunu söylememektedir.Ne Charles Darwin, ne de başka bir bilim adamı, kitaplarında böyle bir şeyden bahsetmez. Evrim teorisinin açıkça ortaya koyduğu, insanın diğer hayvanlarla akraba olduğudur. Bu akrabalık ilişkileri çerçevesinde, insan, şempanze, orangutan ve gorille birlikte primatlar takımını oluşturur. Dolayısıyla, insanın bu adı geçen türlere daha yakın olduğunu, onlarla diğer hayvanlara oranla daha fazla benzeştiğini söyleyebiliriz.

Fareyle insanın bile genlerinin çoğu benzeşirken, insanla şempanze, orangutan ve gorillerin benzerliğinin daha fazla olması şaşırılacak bir şey değildir. İnsanın ve maymunların atası (hatta günümüzde yaşayan tüm canlıların atası) ortaktır, biri diğerinin atası değildir. Şöyle düşünebiliriz, insanla maymunlar aynı “adamın” torunlarıdır. Aralarındaki ilişki kuşaklar geçtikçe azalmakta, farklılıklar büyümektedir. Dolayısıyla aralarında, bir “evrimsel köprü” yoktur.

Nasıl ki, atla eşek, kaplanla kedi, kurtla köpek birbirine benzerse, insanın da bu adı geçen türlere anyı şekilde benzemesi söz konusudur. Bunu, bir ilkokul çocuğu bile bu hayvanların resimlerine bakarak kendi kendine fark edebilir.

Hiç yorum yok: