Sosyal medya paylaşımları

11 Nisan 2007

Taş aletler geçmişi ne kadar yansıtır?

Taş alet işleyiminin temel bir etkinlik olmadığı yargısını yaparken, günümüz avcı-toplayıcılarının kullandığı ve zamanla yok olup gidecek aletlerin, maddesel kültür ürünlerinin, onların hayatlarında daha fazla yer tuttuğu gerçeginden yola çıktık. Taş aletler, bu insanların olmuş olabilecek maddesel kültür ürünlerinin sadece küçük bir bölümü. Bu insanların çok yüksek olasılıkla ahşap gibi, kemik ya da benzerleri gibi, zamana dayanamayan organik malzemelerden daha fazla sayıda maddesel kültür ürünleri vardı. Bunun da ötesinde bu insanların taş alet üretiminden daha önemli sorunları, barınmak, ısınmak, yemek gibi bulunması bana daha muhtemel geliyor. Taş aletler de bu etkinliklerin kolaylaşması için kullanılmış olmalı. Doğrudan yaşamsal bir etkinlik değil taş alet yapmak. Diğer yaşamsal etkinlikleri kolaylaştıran bir etkinlik. İnsan aletsiz yapamaz. Ancak bu aletin ille de taştan olması da gerekli değildir.

Hiç yorum yok: