Sosyal medya paylaşımları

11 Şubat 2009

Ortaçağ Surları Semineri

Bir yeri, bir şehri, bir bölgeyi savunmaya yönelik güçlendirmek
10-15. yüzyıllar arasında Anadolu ve çevre bölgelerinde askeri mimarinin örnekleri
(To fortify a settlement, a town, a terriroty, between 10th and 5th centuries
Examples from Anatolian and its neighboring regions)


Konuşmacılar:
Prof. Dr. Hansgerd Hellenkemper (Römisch-Germanisches Müzesi)
"Ortaçağ döneminde Anadolu Kaleleri"
(Medieval fortifications in Anatolia)

Doç. Dr. Neslihan Asutay-Effenberger (Bonn Üniversitesi)
(bu konuşma Türkçe olarak yapılacaktır)
"İstanbul Kara Surları: Mimari ve kapılarla ilgili yeni bir çalışma"
(Landwalls of Istanbul: New research on the architecture and gates)

Tarih: 11 Şubat  2009 Çarşamba
Saat: 17:30

Yer: Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü
Albert Gabriel Salonu,
Nuru Ziya S. No: 10 Beyoğlu, İstanbul

thttp://www.ifea-istanbul.net

*Kullanılan resim, etkinlik tanıtım epostasından alınmıştır.

Hiç yorum yok: