Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  03 Şubat 2010

  Bibliography: Paleolithic Cultures in Bursa (NW Turkey)


  This is bibliography of cited references for, Paleolithic Cultures in Bursa (NW Turkey).

  Arsebük, G., 1993
  "Yarımburgaz, A Lower Paleolithic Cave Site Near Istanbul", Between the Rivers and Over The Mountains, M. Frangipiane, H. Hauptman, M. Liverani, D. Matthiac, M. Mellink (eds.), Roma, Gruppo Editoriale Internazionale: 23-36.

  Arsebük, G., 1998a
  "A Review of the Current Status of Pleistocene Archaeology in Turkey", G. Arsebük, M. Mellink and W. Schirmer (eds.), Light on Top of the Black Hill, Ege Yayınları, İstanbul: 71-76.

  Arsebük, G., 1998b
  "Yarımburgaz Mağarası; Pleistosen Arkeolojisi İle İlgili Son Çalışmalara 1997, Gözüyle Özet Bir Bakış", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 1: 9-25.

  Arsebük, G., M. Özbaşaran, 1999
  "Pleistocene Archaeology at the Cave of Yarımburgaz in Eastern Thrace/Turkey: Preliminary Results", G. N. Bailey, E. Adam, E. Panagopoulou, C. Perlès, K. Zachos (eds.), The Palaeolithic Archaeology of Greece and Adjacent Areas, British School of Archaeology, Athens: 59-72.

  Bar-Yosef, O, A. Belfer-Cohen, 2001
  "From Africa to Eurasia - early dispersals", Quaternary International 75/1: 19-28.

  Dinçer, B., M. Başlar, 2006
  "Bursa'nın Tarihöncesi ve BAY Projesi", http://paleoberkay.atspace.com/turkce/bursaarkeoloji.html, 20.05.2008.

  Dinçer, B., L. Slimak, 2007
  "The Paleolithic of Turkish Thrace; Synthesis and Recent Results", Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology (TÜBA-Ar) 10: 49-61.


  Efe, T., 1990
  "1988 Yılında Kütahya, Bilecik, Eskişehir İllerinde Yapılan Yüzey Araştırmaları", VII. Araştırma Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 405-424.

  Efe, T., 1991
  "1989 Yılında Kütahya Bilecik, Eskişehir İllerinde Yapılan Yüzey Araştırmaları", VIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 163-177.

  Efe, T., 1992
  "1990 Yılında Kütahya Bilecik, Eskişehir İllerinde Yapılan Yüzey Araştırmaları", IX. Araştırma Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 561-583.

  French, D. H., 1967
  "Prehistoric Sites in Northwest Anatolia, The İznik Area", Anatolian Studies 17: 49-100.

  Harmankaya, S., O. Tanındı, 1997
  TAY-Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri c:1, Ege Yayınları, İstanbul.

  Kuhn, S. L., 2003
  "Flexibility and Variation in the Lower Paleolithic: A View from Yarımburgaz Cave", M. Özbaşaran, O. Tanındı, A. Boratav (eds.), Archaeological Essays in Honour of Homo amatus: Güven Arsebük, Ege Yayınları, İstanbul: 149-157.

  Kuhn, S. L., G. Arsebük, F. C. Howell, 1996,
  "The Middle Pleistocene Lithic Assemblage from Yarımburgaz Cave, Turkey", Paléorient 22/1: 31-49.

  Özdoğan, M., 1985
  "1984 Yılı Trakya ve Doğu Marmara Araştırmaları", III. Araştırma Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 409-420.

  Özdoğan, M., 1988
  "1986 Yılı Trakya ve Marmara Bölgesi Araştırmaları", V. Araştırma Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 157-174.

  Özdoğan, M., 1989
  "1987 Yılı Edirne ve Balıkesir İlleri Yüzey Araştırması", VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 571-590.

  Özdoğan, M., 1990
  "1988 Yılı Trakya ve Marmara Bölgesi Araştırmaları", VII. Araştırma Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 443-458.

  Özdoğan, M., 1991
  "1989 Marmara Bölgesi Araştırmaları ve Toptepe Kazısı", Kazı Sonuçları Toplantısı XII c:1, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 345-375.

  Roodenberg, J. J. (ed.), 1995
  The Ilıpınar Excavations I. Five Seasons of Field Work in NW Anatolia, 1987-1991, Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut, İstanbul.

  Runnels, C., M. Özdoğan, 2001
  "The Palaeolithic of the Bosphorus Region, NW Turkey", Journal of Field Archaeology 28/1-2: 69-92

  Slimak, L., B. Dinçer, 2007
  "Kaletepe Deresi 3; Orta Anadolu'da Tabakalanma Veren Bir İlk Paleolitik çağ Yerleşmesi", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) 10: 33-47.

  Thissen, L., 2000
  Early Village Communnities in Anatolia and the Balkans, 6500-5500 cal BC (Studies in Cronology and Culture Contact), Basılmamış doktora tezi, Leiden Üniversitesi, Leiden.

  Hiç yorum yok: