Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  14 Ağustos 2010

  Bibliography about Bursa Archaeological Survey

  KAYNAKÇA

  Albrecht, G., H. Müller-Beck, 1988
  “The Paleolithic of Şehremuz Near Samsat on the Euphrates River. Summary of the Excavation Findings and a Morphology of the Handaxes”, Paleoriént 14/2: 76-86.

  Arsebük, G., 1998a
  "A Review of the Current Status of Pleistocene Archaeology in Turkey", G. Arsebük, M. Mellink and W. Schirmer (eds.), Light on Top of the Black Hill, Ege Yayınları, İstanbul: 71-76.

  Arsebük, G., 1998b
  "Yarımburgaz Mağarası; Pleistosen Arkeolojisi İle İlgili Son Çalışmalara 1997, Gözüyle Özet Bir Bakış", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 1: 9-25.

  Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Austruc, G. Çakan, B. Dinçer, N. Kayacan, 2008
  "Göllüdağ 2007 Survey", Anatolia Antiqua XVI: 293-312.

  Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Astruc, N. Kayacan, B. Dinçer, G. Çakan, 2009
  "Göllü Dağ 2008 Survey", Anatolia Antiqua XVII: 301-315.

  Bar-Yosef, O., A. Belfer-Cohen, 2001
  “From Africa to Eurasia – Early Dispersals”, Quaternatary International 75: 19-28.

  Bordaz, J., 1969
  “Flint Flaking in Turkey”, Natural History 78/2: 73-79.

  Bordaz, J., L. Alpers Bordaz, 1973
  Stone Knapping in Modern Turkey, University Park: PCR Films in the Behavioral Sciences. (http://www.archive.org/details/upenn-f16-2008_Stone_Knapping_in_Modern_Turkey)

  Darlas, A., 1995
  "The Earliest Occupation of Europe: The Balkans", W .Roebroeks, T. von Kolfschoten (eds.), The Earliest Occupation of Europe, University of Leiden Press, Leiden: 51-59.

  Dinçer, B., 2001
  "Trakya'da Yeni Bulunan Paleolitik Çağ Buluntu Yeri: Yatak", Bilim ve Ütopya 81: 72-77.

  Dinçer, B., 2008
  "Kuzeybatı Türkiye'de Orta Paleolitik Çağ'la İlgili Yeni Keşifler", III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara (27-29 Ekim 2008).

  Dinçer, B., L. Slimak, 2007
  "The Paleolithic of Turkish Thrace: Synthesis and Recent Results", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) X: 49-61.

  Dinçer, B., M. Başlar, 2007
  "Bursa'nın Tarihöncesi ve BAY Projesi", PaleoBerkay.cjb.net, http://paleoberkay.atspace.com/turkce/bursaarkeoloji.html, 15.01.2007.

  Efe, T., 1990
  "1988 Yılında Kütahya, Bilecik, Eskişehir İllerinde Yapılan Yüzey Araştırmaları", VII. Araştırma Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 405-424.

  Efe, T., 2003
  "Pottery distribution within the Early Bronze Age of Western Anatolia and its implications upon cultural, political (and ethnic?) entities",  Homo amatus: Güven Arsebük İçin Armağan Yazılar, M. Özbaşaran, O. Tanındı, A. Boratav (ed.), Ege Yayınları, İstanbul: 87-103.

  Esin, U., 1992
  "İstanbul'un En Eski Buluntu Yerleri ve Kültürleri", S. Eyice Armağanı - İstanbul Yazıları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul: 55-71.

  French, D. H., 1967
  “Prehistoric Sites in Northwest Anatolia, The İznik Area”, Anatolian Studies 17: 49-100.

  Jelinek, A. J., 1980
  “İstanbul Boğazı’nın Doğu Yakasındaki Vadilerden Paleolitik Buluntular”, Güneydoğu Anadolu Tarihöncesi Araştırmaları, H. Çambel, R. J. Braidwood (Eds.), İstanbul, İÜ Edebiyat Fakültesi Basımevi: 309-315.

  Kansu, Ş. A., 1963
  “Marmara Bölgesi ve Trakya’da Prehistorik İskan Tarihi Bakımından Araştırmalar (1952-1962)”, Belleten 27/108: 657-671.

  Karul, N., 2006
  “Aktopraklık, Batı’nın İlk Köyleri”, Atlas 154: 120-132.

  Kuhn, S. L.,
  2002    "Paleolithic Archaeology in Turkey", Evolutionary Anthropology 11: 198-210.

  Minzoni-Déroche, A. 1987
  "Kocapınar, site Moustérien d’Anatolie, étude de l’industrie", Bulletin de la Société Préhistorique Français 84: 272-277.

  Minzoni-Déroche, A., P. Sanlaville, 1988
  “Le Paléolithique inférieur de la région de Gaziantep”, Paleoriént 14/2: 87-98.

  Özdoğan, M., 1985
  “1984 Yılı Trakya ve Doğu Marmara Araştırmaları”, III. Araştırma Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 409-420.

  Özdoğan, M., 1990
  "Yarımburgaz Mağarası", X. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 373-388.

  Özdoğan, M., 1998
  "Anatolia from the Last Glacial Maximum to the Holocene Climatic Optimum: Cultural formations and the Impact of the Environmental Setting", Paléorient 23/2: 25-38.

  Roodenberg, J. J., 1999   
  “Ilıpınar, An Early Farming Village in the İznik Lake Basin”, Neolithic in Turkey, M. Özdoğan (ed.), Arkeoloji ve Sanat, İstanbul: 193-202.

  Roodenberg, J. J., A. van As, L. Jacobs, M.-H. Wijnen, 2003   
  “Early Settlement in the Plain of Yenişehir (NW Anatolia). The Basal Occupation Layers of Menteşe”, Anatolica 29: 17-59.

  Roodenberg, J., A. van As, S. Alpaslan-Roodenberg
  2008 “Barcın Höyük in the plain of Yenişehir (2005-2006), a preliminary note on the fieldwork, pottery and human remains of the prehistoric levels”, Anatolica 34: 53-60.

  Runnels, C., 2003
  “The Lower Paleolithic of Greece and NW Turkey”, Archaeological Essays in Honour of Homo amatus: Güven Arsebük, M. Özbaşaran, O. Tanındı, A. Boratav (Eds.), İstanbul, Ege Yayınları: 195-202.

  Runnels, C., M. Özdoğan, 2001
  "The Palaeolithic of the Bosphorus Region, NW Turkey", Journal of Field Archaeology 28/1-2: 69-92.

  Slimak, L., B. Dinçer, 2007
  "Kaletepe Deresi 3. Orta Anadolu'da Tabakalanma Veren Bir İlk Paleolitik Çağ Yerleşmesi", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) X: 33-47.

  Slimak, L., S. L. Kuhn, N. Balkan-Atlı, D. Binder, M. Grenet, B. Dinçer, 2007
  "Kaletepe Deresi 3: de l'Acheulleen au Mousterien en Anatolie centrale", Anatolia Antiqua XV: 257-273.

  Şahin, M., B. Dinçer, T. Zimmermann, 2009
  "Neue Fundplätze des älteren Paläolithikums bei Bursa in nordwestanatolien (Türkei); Ein Vorbericht", Archäologisches Korrespondenzblatt 2/09: 1-10.

  Taşkıran, H., 1998
  “The Distribution of Bifaces in Anatolia”, Prehistoire d’Anatolie, Genèse de deux mondes Vol: 2, M. Otte (ed.), Liege, Eraul: 569-577. 

  Taşkıran, H., 2008
  "Réflexions sur l’Acheuléen d’Anatolie", L'Anthropologie 112: 140-152.

  Weiner, J., 1981
  “Die Flintminen von Çakmak, Eine im Aussterben Begriffene Heute noch Produzierende Feuersteinindustrie in Nordwest Anatolien”, 5000 Jahre Feuersteinbergbau: Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit, G. Weisberger (ed,), Bochum, Deutschen Bergbau Museum: 383-395.

  Whallon Robert J.. 1978
  “Threshing sledge flints. A distinctive pattern of wear”, Paléorient 4: 319-324.

  Whittaker, J., K. Kamp, E. Yılmaz, 2009
  “Çakmak Revisited: Turkish Flintknappers Today”, Lithic Technology 34/2: 93:110.

  Yalçınkaya, I., 1985
  "Araştırmaların Işığında Anadolu Alt Paleolitiği ve Sorunlarına Genel Bir Bakış", Antropoloji 12: 395-435.

  Yalman, B., 2000
  "Bursa Arkeolojisi", Bursa’da Yaşam Dergisi 1: 56-70.

  Hiç yorum yok: