Sosyal medya paylaşımları

10 Ağustos 2010

Dinin arkeolojisi: Anadolu'da Apollo tapınakları (The Archeology of Religion. Sanctuaries of Apollo in Anatolia)

İtalyan Kültür Merkezi ve Hierapolis İtalyan Arkeolojik Kazı Heyeti

Sempozyum:
The Archeology of Religion. Sanctuaries of Apollo in Anatolia
(Dinin arkeolojisi: Anadolu'da Apollo tapınakları)

Tarih: 21-22 Ağustos 2010

Yer: Lycus River Hotel, Karahayıt-Pamukkale, Denizli


Sempozyum Programı:

21 Ağustos 2010

Gabriella FORTUNATO, İstanbul İtalyanKültür Merkezi Müdüru
Yavuz ERKMEN, Denizli Valisi
Kültür Varlıkları ve Müzeler GenelMüdürlüğünü temsilen açılıskonuşması

Açılış
Francesco D’ANDRIA


Massimo CULTRARO
“Let the oracle be favorable”.Comparative observations on Hittite divination rituals and their Aegean neighbours

Serdar AYBEK
The recent survey on Apollonia ad Rhyndacum

Coşkun ÖZGÜNEL
Yeni çalışmaların ışığında Smintheion Kutsal alanı

Gürcan POLAT
The cult of Apollo in Antandros

Nuran ŞAHİN
Les origines du sanctuaire clarien, de l'époque mycénienne au VIe siècle

Pierre DEBORD
Le renouveau du sanctuaire de Clarosau VIe siècle

Stéphane VERGER
Les objets métalliques du sanctuaire deKlaros (fouilles 1988-1997).Présentation préliminaire

Jan BREDER
Didyma: new issues and perspectives

Orhan BİNGÖL
Magnesia

Adnan DİLER
From Baitylos to Basileus Kaunios –The cult of Apollo in Kaunos

Hierapolis kazı alanına ziyaret: Sanctuary of Apollo and Thermal Springs Cult Area
22 Ağustos 2010

Jacques DES COURTILS, Laurence CAVALIER
Le culte d’Apollon au Létôon de Xanthos

Vedat İDİL
The cult of Apollo in Nysa

Gül IŞIN
The cult places of Apollo in Southern Pisidia

Celal ŞİMŞEK
Laodicea ad Lycum

Giuseppe SCARDOZZI
Hierapolis. Topographical research in the area of the Sanctuary of Apollo

Grazia SEMERARO
Recent research in the Sanctuary of Apollo at Hierapolis

Florinda NOTARSTEFANO, CosimoD’ORONZO, Alessandro MONASTERO
Integrated Methodologies in the study of the Sanctuary of Apollo

Francesco D’ANDRIA
Cultsandthermal water along the chasmaghes of Hierapolis

Tommaso ISMAELLI
The Tholos in the Sanctuary of Springs. A preliminary study

Hiç yorum yok: