Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  10 Ağustos 2010

  Dinin arkeolojisi: Anadolu'da Apollo tapınakları (The Archeology of Religion. Sanctuaries of Apollo in Anatolia)

  İtalyan Kültür Merkezi ve Hierapolis İtalyan Arkeolojik Kazı Heyeti

  Sempozyum:
  The Archeology of Religion. Sanctuaries of Apollo in Anatolia
  (Dinin arkeolojisi: Anadolu'da Apollo tapınakları)

  Tarih: 21-22 Ağustos 2010

  Yer: Lycus River Hotel, Karahayıt-Pamukkale, Denizli


  Sempozyum Programı:

  21 Ağustos 2010

  Gabriella FORTUNATO, İstanbul İtalyanKültür Merkezi Müdüru
  Yavuz ERKMEN, Denizli Valisi
  Kültür Varlıkları ve Müzeler GenelMüdürlüğünü temsilen açılıskonuşması

  Açılış
  Francesco D’ANDRIA


  Massimo CULTRARO
  “Let the oracle be favorable”.Comparative observations on Hittite divination rituals and their Aegean neighbours

  Serdar AYBEK
  The recent survey on Apollonia ad Rhyndacum

  Coşkun ÖZGÜNEL
  Yeni çalışmaların ışığında Smintheion Kutsal alanı

  Gürcan POLAT
  The cult of Apollo in Antandros

  Nuran ŞAHİN
  Les origines du sanctuaire clarien, de l'époque mycénienne au VIe siècle

  Pierre DEBORD
  Le renouveau du sanctuaire de Clarosau VIe siècle

  Stéphane VERGER
  Les objets métalliques du sanctuaire deKlaros (fouilles 1988-1997).Présentation préliminaire

  Jan BREDER
  Didyma: new issues and perspectives

  Orhan BİNGÖL
  Magnesia

  Adnan DİLER
  From Baitylos to Basileus Kaunios –The cult of Apollo in Kaunos

  Hierapolis kazı alanına ziyaret: Sanctuary of Apollo and Thermal Springs Cult Area
  22 Ağustos 2010

  Jacques DES COURTILS, Laurence CAVALIER
  Le culte d’Apollon au Létôon de Xanthos

  Vedat İDİL
  The cult of Apollo in Nysa

  Gül IŞIN
  The cult places of Apollo in Southern Pisidia

  Celal ŞİMŞEK
  Laodicea ad Lycum

  Giuseppe SCARDOZZI
  Hierapolis. Topographical research in the area of the Sanctuary of Apollo

  Grazia SEMERARO
  Recent research in the Sanctuary of Apollo at Hierapolis

  Florinda NOTARSTEFANO, CosimoD’ORONZO, Alessandro MONASTERO
  Integrated Methodologies in the study of the Sanctuary of Apollo

  Francesco D’ANDRIA
  Cultsandthermal water along the chasmaghes of Hierapolis

  Tommaso ISMAELLI
  The Tholos in the Sanctuary of Springs. A preliminary study

  Hiç yorum yok: