Sosyal medya paylaşımları

03 Mart 2011

Arkeoloji’de Bölgesel Çalışmalar — katılım çağrısı

ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Sempozyum Serisi IV:
Arkeoloji’de Bölgesel Çalışmalar
Regional Studies in Archaeology


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı sempozyum serisinin dördüncüsü ‘Arkeoloji’de Bölgesel Çalışmalar’ konu başlığı ile katılımlarınızı beklemektedir. Arkeoloji’de Bölgesel Çalışmalar Sempozyumu ile, arkeolojik kuram ve yöntemleri kullanarak bölgesel ölçekte tez çalışması yürütmekte olan genç bilim insanlarını bir araya getirmek ve böylelikle bilimsel paylaşım ortamı yaratarak Türkiye Arkeolojisi’nde bölgesel ölçekli çalışmaların güncel ve bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesine olanak sağlamayı amaçlıyoruz.  Sempozyumumuzun onur konuğu, Leiden Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nden Profesör John Bintliff  olacaktır. Bildiri ve ya poster sunuşu ile katılımlarınız için 250 kelimeyi aşmayan özeti, berciyas @ metu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.


Türkiye’de Arkeoloji alanında bölgesel ölçekli çalışmalar yakın zamana kadar kent merkezi veya anıt ölçeğinde yürütülen çalışmaların gölgesinde kalmıştır. Ancak son 10 yılda kuramsal bir bakış açısı ile gelişmiş arazi yöntemlerinin kullanıldığı bölgesel arkeolojik araştırma projelerinin sayısı hızla artmıştır.  Mekan ve zaman ilişkisi üzerine yoğunlaşan ve ağırlıklı olarak yüzey araştırması içeren bu arkeolojik çalışmalar mekansal ilişkiler ve geçmişte insan davranışlarını anlamaya yönelik değerli veriler ortaya koymaya başlamıştır. Yapılan çalışmalar sayesinde aynı zamanda kentleşme süreci, yerleşim modelleri, yerleşimlerde uzun süreli gelişim ve değişimler ve arazi kullanımları konuları da aydınlanmaya başlamıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama ve Jeofizik yöntemler gibi gelişmiş teknolojilerin kullanılmaya başlaması da insan davranışlarının doğal ve yapılı çevre ile ilişkilerinin daha sağlıklı anlaşılabilmesini sağlamıştır.

Bu yöntem ve yaklaşımlara, arkeoloji alanında yapılan tez çalışmalarında da yaygın olarak rastlanmaya başlanmıştır. Arkeoloji’de Bölgesel Çalışmalar Sempozyumu’nun temel amacı, arkeolojik kuram ve yöntemleri kullanarak bölgesel ölçekte tez çalışması yürütmekte olan genç bilim insanlarını bir araya getirmek ve böylelikle bilimsel paylaşım ortamı yaratarak Türkiye Arkeolojisi’nde bölgesel ölçekli çalışmaların güncel ve bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesine olanak tanımaktır. Sempozyum birincil olarak arkeoloji alanını kapsamakla birlikte,  tarih, sanat tarihi, mimarlık tarihi, restorasyon, bölge planlama, jeoloji ve benzeri alanlarda arkeolojik sorunları ele alan ve arkeolojik çalışmaları destekleyen tez çalışmalarına da açıktır.

Sempozyumumuzun onur konuğu Profesör John Bintliff olacaktır. Leiden Üniversitesi’nde Klasik Arkeoloji Profesörü olan Bintliff, 1978’den beri Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Anthony Snodgrass ile birlikte Yunanistan’da yerleşim evrimini disiplinlerarası bir yöntemle ele alan ve kent ve kırsalda yüzey araştırmalarını içeren Boeotia Projesi’ni yürütmektedir. Araştırma alanları arasında prehistorik dönemden Ortaçağ sonrasına Yunanistan ve Akdeniz Arkeolojisi,  Arkeoloji’de Doğal Çevre ve Arkeoloji’de Kuram bulunmaktadır.

Arkeolojide Bölgesel Çalışmalar hakkında detaylı bilgi

Bundan önceki konferanslar


Tarih: 12-13 Mayıs 2011

Katılım için son gün: 18 Mart 2011, Cuma

Yer: ODTÜ, Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı, Ankara.


* Bu içerik, toplantının katılım çağrısıdır, yayınlanması için PB Arkeoloji'ye gönderilmiştir.

Hiç yorum yok: