Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  04 Mart 2011

  Large-scale hydraulic engineering in Late Ottoman Iraq

  İstanbul Orient Institut konferansı:
  Balkanlar ve Yakındoğu'da İnsanlar, Hayvanlar ve Çevre
  Large-scale hydraulic engineering in Late Ottoman Iraq
  Irak Son Osmanlı Dönemi'nde büyük çaplı hidrolik mühendisliği  Konuşmacı: Prof. Dr. Christoph Herzog Universität Bamberg


  Tarih: 9 Mart 2011, Çarşamba
  Saat: 1900


  Yer: Orient Institut, İstanbul
  Hiç yorum yok: