Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  01 Mayıs 2011

  Barçın Höyük Kazıları-Bursa’da Yeni Bir Neolitik Yerleşim

  TÜRK-AVRUPA ARKEOLOJİK İŞBİRLİĞİ TOPLANTILARI SERİSİ
  Barcın Höyük Kazıları-Bursa’da Yeni Bir Neolitik Yerleşim
  (Barcın Höyük Excavations- A New Neolithic Site in Bursa)

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ortaçağ Arkeolojisi Anabilimdalı Başkanlığı ile İzmir Fransız ve Alman Kültür Merkezleri ile İşbirliğiyle

  Konuşmacı: Dr. Fokke A. GERRITSEN (İstanbul Hollanda Araştırmaları Enstitüsü Müdürü)

  Tarih: 4 Mayıs 2011
  Saat: 1830

  Yer: İzmir Fransız Kültür Merkezi.

  (İngilizce, Doç. Dr. Ergün LAFLI tarafından Türkçe’ye çevrilecektir).

  Foto: ©Berkay Dinçer

  Özet: Bu konuşmada İstanbul Hollanda Araştırmaları Enstitüsü tarafından uzun süredir
  kazıları sürmekte olan Bursa Vilayeti’ndeki Neolitik döneme ait olan Barcın Höyük
  tanıtılacaktır. 

  Hiç yorum yok: