Sosyal medya paylaşımları

01 Mayıs 2011

Barçın Höyük Kazıları-Bursa’da Yeni Bir Neolitik Yerleşim

TÜRK-AVRUPA ARKEOLOJİK İŞBİRLİĞİ TOPLANTILARI SERİSİ
Barcın Höyük Kazıları-Bursa’da Yeni Bir Neolitik Yerleşim
(Barcın Höyük Excavations- A New Neolithic Site in Bursa)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ortaçağ Arkeolojisi Anabilimdalı Başkanlığı ile İzmir Fransız ve Alman Kültür Merkezleri ile İşbirliğiyle

Konuşmacı: Dr. Fokke A. GERRITSEN (İstanbul Hollanda Araştırmaları Enstitüsü Müdürü)

Tarih: 4 Mayıs 2011
Saat: 1830

Yer: İzmir Fransız Kültür Merkezi.

(İngilizce, Doç. Dr. Ergün LAFLI tarafından Türkçe’ye çevrilecektir).

Foto: ©Berkay Dinçer

Özet: Bu konuşmada İstanbul Hollanda Araştırmaları Enstitüsü tarafından uzun süredir
kazıları sürmekte olan Bursa Vilayeti’ndeki Neolitik döneme ait olan Barcın Höyük
tanıtılacaktır. 

Hiç yorum yok: