Sosyal medya paylaşımları

29 Şubat 2012

Kültür Varlıklarının Devlet Eliyle Satışına Karşı İmza Kampanyası

Lütfen destek olun.

http://imza.la/kultur-varliklari-satilamaz/
Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik'in 19 Ocak 2012 tarihinde değişen 10. maddesinin 4 ve 5. bentlerinde müzelere alınması "gerekli olmayan" kültür ve tabiat varlıklarının DEVLETÇE özel müze ve/veya koleksiyonerlere satılabileceğini söylemektedir.

Kültür ve tabiat varlıkları bütün insanlığın ortak mirasıdır. Bunların devlet eliyle satılması kabul edilemez birçok hataya neden olacaktır. Bu değişikliğin iptal edilmesini, devlet eliyle korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının satılmamasını talep ediyoruz.

Hiç yorum yok: