Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  28 Şubat 2012

  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Arkeolojinin Tarihi

  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Arkeolojinin Tarihi

  SALT Galata’da 11 Mart’a kadar görülebilecek "Geçmişe Hücum: Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeolojinin Öyküsü, 1753-1914" sergisi kapsamında gerçekleştirilen “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Arkeolojinin Tarihi” konferansı, sergi ve sergiye eşlik eden kitaptan farklı olarak Cumhuriyet dönemine uzanacak. Yurtiçi ve yurtdışından konferansa katılan farklı disiplinlerden uzmanlar, restorasyon meselesi ile arkeolojinin görsel kültür ve popüler kültürdeki yerinin yanı sıra eserlerin paylaşımı, ulusal kimlik, aidiyet ve tarih yazımı gibi konular üzerinden arkeolojinin politikasını değerlendirerek tartışmaya açacaklar.

  Tarih: 2 Mart 2012, Cuma
  Saat: 1200-1745

  Yer: SALT Galata Bankalar Caddesi 11 Karaköy 34420 İstanbul Türkiye

  Program:

  12.00   Açılış

  12.10   1. OTURUM
  Moderatör: Nora Şeni, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü  “Kalıntıların Şiirselliğine Karşı Anastilosis: Arkeoloji ve Estetik
  Prof. Dr. Sophie Basch, Paris-Sorbonne (Paris IV) Üniversitesi, Fransızca Edebiyat Bölümü

  12.40   “Fotoğraflanan Arkeoloji: 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyıl Başında Osmanlı Eski Eserlerinin Görsel Keşfi”
  Prof. Dr. Fred Bohrer, Hood College, Sanat ve Arkeoloji Bölümü

  13.10-13.30     Soru-cevap oturumu


  14.45   2. OTURUM
  Moderatör: Martin Bachmann, Alman Arkeoloji Enstitüsü

  “Sertleşen Osmanlı Bürokrasisi: Hürmüz Rassam’ın 1880’lerdekiFaaliyetleri ve Eserlerin Paylaşımı”
  Yrd. Doç. Gül Pulhan, Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

  15.15   “Tarih, Arkeoloji ve Kıbrıs Arkeoloji Müzesi”
  Prof. Dr. Suna Güven, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Bölümü


  16.15   3. OTURUM
  Moderatör: Yrd. Doç. Gül Pulhan, Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Bölümü

  “Eski Çağ Yerleşmeleri ve Anıtları Üzerindeki Çalışmaların Anadolu Tarihi Yazımına Katkısı”
  Prof. Dr. Mustafa H. Sayar, İstanbul Üniversitesi, Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı

  16.45   “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çağdaşlaşma Sürecinde ‘Batıcılık’, ‘Pan-Türkizm’, ‘Anatolizm’ ve Arkeoloji"
  Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı

  17.15-17.45     Soru-cevap oturumu


  Not: Simultane çeviri yapılacaktır.

  Hiç yorum yok: