Sosyal medya paylaşımları

29 Nisan 2012

İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-12

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-12
Prof. Dr. M. Taner Tarhan onuruna

Tarih: 2-3-4 Mayıs, 2012

Yer: İ.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü Salonu (Kuyucu Murat Paşa Medresesi) - Vezneciler-İstanbul.

PROGRAM:

2 Mayıs 2012, Çarşamba

09.30 Açılış

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevil Gülçur

10.00-10.20
Erkan Konyar "Van-Tuşpa Kazıları"

10.30-10.50
Çiler Algül "Eski Buluntu Yerinden Yeni Sonuçlar: Papazgölü"


11.00-11.20
Hamdi Şahin "Dağlık Kilikia Yüzey Araştırması 2011"

11.30-11.50
Mustafa H. Sayar "Eskiçağda Çukurova: Anadolu ile Mezopotamya Arasında Kültürler Köprüsü mü, Yoksa Kültürlerin Buluştuğu Kavşak mı?"

Ara
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa H. Sayar

13.00-13.20
Haluk Abbasoğlu "Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları-2011"

13.30-13.50
İpek Dağlı "Nympheler ve Lykia'dan Nymphelere Adanmış Kabartmalar"

14.00-14.20
Elif Tül Tulunay "Nif (Olympos) Dağı Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları"

14.30-14.50
Daniş Baykan "Nif (Olympos) Dağı Metalurji Verileri ve Metal Buluntuları"


Ara
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sait Başaran

15.00-15.20
Orkun Kayci "Aktopraklık Höyük: Kuzeybatı Anadolu'da Kalkolitik Dönem'in Başlangıcına İlişkin Bir Değerlendirme"

15.30-15.50
Arif Yacı "2011 Yılı Gelibolu Yarımadası Yüzey Araştırması Sikke Buluntuları"

16.00-16.20
Mustafa H. Sayar "Eskiçağda Trakya, B. Karadeniz, Marmara Denizi ve K. Ege Arasında Kültürleri Birleştiren bir Havzanın Eskiçağ Kültür Tarihi Bakımından İncelenmesi"


3 Mayıs 2012, Perşembe

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı

10.30-10.50
Sait Başaran "Enez (Ainos) 2011 Çalışmaları"

11.00-11.20
Mehmet Özdoğan "2011 Kırklareli Projesi"

11.30-11.50
Emre Güldoğan "İTA Projesi Yüzey Araştırması 2011"

Ara
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Elif Tül Tulunay

13.00-13.20
Ufuk Kocabaş "Yenikapı Batıkları Projesi 2011 Yılı Çalışmaları"

13.30-13.50
Namık Kılıç "Yenikapı 12 (oniki) Batığı Konservasyon Çalışmaları

14.00-14.20
Yasemin Yılmaz "Eski İstanbul'un Gömütlerinden Örnekler: Sirkeci-Sulukule-Yenikapı"

Ara
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsün Umurtak

14.30-14.50
Şevket Dönmez "Oluz Höyük 2011 Dönemi Çalışmaları"

15.00-15.20
Emine Dönmez "Amasya Harşena Kalesi Kızlar Sarayı Kazısı 2011 Sonuçları"

15.30-15.50
Şebnem Yaman "Eskiçağ Anadolusu'nda Anikonik Tapınıma İşaret Eden Bir Kült Objesi Olarak "Bairylos""

16.00-16.20
Kemal Moetz "Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışması: Aktopraklık"


4 Mayıs 2012, Cuma

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Dinçol

10.00-10.20
Gülsün Umurtak "Hacılar Büyük Höyük Kazıları-2011"

10.30-10.50
Hasan Peker "Karkamış Kazısı 2011 Sezonunda Hiyeroglif Yazılı Belgeler"

11.00-11.20
Ozan Özbudak "2007 Sondaj Çalışmaları Sonrasında Gelveri-Yüksek Kilise Çanak Çömleğinin Yeniden Tahrilendirilmesi"

11.30-11.50
Erhan Bıçakçı "Tepecik-Çiftlik 2011 Yılı Çalışmaları"

Ara
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İnci Delemen

13.00-13.20
Mihriban Özbaşaran "Aşıklı 2011"

13.30-13.50
Nurcan Kayacan, Nur Balkan-Atlı "Göllüdağ"

14.00-14.20
Sevil Gülçur "Güvercinkayası 2011 Kazısı"

Ara
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu

14.30-14.50
Selin Önder "Zeus Panamaios, Zeus Labraundos ve Sinuri"

15.00-15.20
Müge Savrum Kortanoğlu "Türkiye'de Höyük Yerleşmelerinin Korunması, Değerlendirilmesi ve Devamlılığının Sağlanması Sorunu: Tilmen Höyük Arkeolojik Park Örneği"

15.30-15.50
Fethiye Sarıpehlevan "Sualtı Arkeolojisi"Hiç yorum yok: