Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  25 Nisan 2012

  Osmanlı Kırsal Hayatında Devlet, Toplum ve Ekonomi: Süreklilik ve Değişim

  RCAC Mini-Sempozyum/Mini Symposium : State, Society and Economy in Ottoman Rural Landscapes: Continuity and Change / Osmanlı Kırsal Hayatında Devlet, Toplum ve Ekonomi: Süreklilik ve Değişim

  Tarih: 27 April/Nisan 2012, Friday/Cuma

  Saat: 16:00

  Yer: Koç University Research Center for Anatolian Civilizations / Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, İstiklal Caddesi No: 181, Merkez Han, Beyoğlu-İstanbul.

  Commentator: Erdem Kabadayı, İstanbul Bilgi University

  Aleksandar Shopov: Between Authorship and Audience: Ottoman Agricultural Manuals in the 16th and the 17th Centuries / Yazardan Okuyucuya: 16. ve 17. Yüzyılda Yazılmış Osmanlı Ziraat Kitapları Üzerine

  Ayşe Gürsan-Salzmann: Agricultural Land Use in 19th-Century Ankara Region: Changing Dynamics between State and Productive Households / 19. Yüzyıl Ankara'sında Tarım Arazisi Kullanımı: Üretici Haneler ve Devlet Arasında Değişen Dinamikler

  Özge Ertem: Anatolian Famines in the Late 19th Century: Crisis, Survival and Order / Geç 19. Yüzyılda Anadolu Kıtlıkları: Kriz, Ölüm-Kalım ve Düzen

  Hiç yorum yok: