Sosyal medya paylaşımları

25 Nisan 2012

Osmanlı Kırsal Hayatında Devlet, Toplum ve Ekonomi: Süreklilik ve Değişim

RCAC Mini-Sempozyum/Mini Symposium : State, Society and Economy in Ottoman Rural Landscapes: Continuity and Change / Osmanlı Kırsal Hayatında Devlet, Toplum ve Ekonomi: Süreklilik ve Değişim

Tarih: 27 April/Nisan 2012, Friday/Cuma

Saat: 16:00

Yer: Koç University Research Center for Anatolian Civilizations / Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, İstiklal Caddesi No: 181, Merkez Han, Beyoğlu-İstanbul.

Commentator: Erdem Kabadayı, İstanbul Bilgi University

Aleksandar Shopov: Between Authorship and Audience: Ottoman Agricultural Manuals in the 16th and the 17th Centuries / Yazardan Okuyucuya: 16. ve 17. Yüzyılda Yazılmış Osmanlı Ziraat Kitapları Üzerine

Ayşe Gürsan-Salzmann: Agricultural Land Use in 19th-Century Ankara Region: Changing Dynamics between State and Productive Households / 19. Yüzyıl Ankara'sında Tarım Arazisi Kullanımı: Üretici Haneler ve Devlet Arasında Değişen Dinamikler

Özge Ertem: Anatolian Famines in the Late 19th Century: Crisis, Survival and Order / Geç 19. Yüzyılda Anadolu Kıtlıkları: Kriz, Ölüm-Kalım ve Düzen

Hiç yorum yok: