31 Ocak 2000

3.1. Karain Mağarası

Karain Mağarası Türkiye'de en uzun süredir araştırılan Paleolitik Çağ buluntu yeridir. 
Antalya'nın yaklaşık 30km. kuzeybatısında olan ve Türkiye'de şimdilik bulunan tek fosil insan (Neandertal) kalıntısının bulunduğu yer olan Karain Mağarası [Arsebük 1999:45], doğal bir mağaradır ve şimdiki deniz düzeyinden yaklaşık 650m. yüksekliktedir. Karain'deki kazılar yaklaşık 55 yıl önce Kökten tarafından başlatıldı ve bazı aralıklarla günümüze dek sürdü. Kökten'e göre Karain'de sekiz tabaka (I-VIII) ve bu tabakalarda 13 evre (A-M) bulunmaktadır.
Resim: Karain Mağarası'nda bulunmuş elbaltası (iki yüzeyli).

I. tabakanın A ve B evreleri klasik, ilktarih ve tarihöncesi dönemin sonunu temsil etmektedir. II. tabakanın dört evresi (C-D-E-F) Üst Paleolitik Çağ'ı, III. tabakanın G-H evreleri Orta Paleolitik Çağ'ı, IV. tabaka Anadolu'ya özgü bir taş işleyimini, V tabaka kısır bir dönemi, VI. Tabaka Mindel-Riss buzularasındaki Anadolu'ya özgü bir tür yonga işleyimini, VII. tabaka VI benzeri bir dönemi ve VIII. tabaka da eski bir yonga işleyimini temsil etmektedir [Arsebük 1995:20-21]. Karain'in Orta Paleolitik Çağ tabakasından Electron Spin Resonance (ESR) yöntemiyle elde edilen tarihler GÖ 160.000-60.000 tarihlerini vermektedir. Alt Paleolitik Çağ'da ise Clacton türü yongalar ve Tayac benzeri bir taş işleyiminin olduğu bilinmektedir [Arsebük 1998a:43]. Ancak yapılan son kazı çalışmaları Kökten'in tabakalanmasını değiştirecektir [Arsebük 1999:45].

Bu makalenin bütün bölümleri 

Hiç yorum yok: