20 Mart 2009

4. Sonuçlar: Paleolitik ve İstatistik

Berkay Dinçer
4. Sonuçlar: Paleolitik ve İstatistik

İstatistiksel yöntemlerin Paleolitik Çağ arkeolojisinde, özellikle taş aletlerin analizinde kullanımı giderek artmaktadır. Geçmişin, aletlerin kendisine ya da belli tip aletlere büyük önem veren yaklaşımının yerini zamanla, buluntu topluluklarının tamamını ve hammadde kaynaklarıyla ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlamaya yönelik yaklaşımlara bırakmasıyla, niceliksel incelemelerin önemi artmıştır. Bu aşamada özellikle bilgisayar yardımıyla kullanılan istatistik yöntemleri arkeologlara detaylarda kaybolmadan ve/fakat detayları da kaybetmeden Paleolitik Çağ topluluklarına kuşbakışı bakma, değişik buluntu topluluklarını karşılaştırma ve kullanılan alet tiplerinin ya da hammaddelerin zaman ya da mekânda değişimlerini izleme imkânı vermektedir.

Temel olarak bu yazıda incelenen iki örnek, Kaletepe Deresi 3 ve Üçağızlı Mağarası örnekleri, zaman içinde insanların çevrelerindeki hammaddeleri değerlendirmelerinin nasıl değiştiğini göstermektedir. Burada anlatılan, bir kaynağın yerine diğerinin tercih edilmesi gibi basit bir şeyden çok, insan gruplarının çevrelerinden faydalanmasının, çevrelerini algılamasının ve dolayısıyla da insan gruplarının evriminin bir yansımasıdır. İstatistiksel yöntemler, arkeologlar tarafından kullanılmamış olsaydı, bu önemli bilgilerin açığa çıkarılması da mümkün olmayacaktı.

Hiç yorum yok: