20 Mart 2009

Bibliography for Statistical Methods in Paleolithic Archaeology

This is bibliography for Statistical Methods in Paleolithic Archaeology.

ARSEBÜK, G., 1987
“İki Milyon Yıl Öncesinin Taş Aletleri”, Tarih ve Toplum 45: 37-41.

ARSEBÜK, G., 1999
"İnsanın Evrim Süreci ve En Eski Kültürleri", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 2: 31-49.

BAYKARA, İ., B. DİNÇER, 2007
"İnsanın Evriminde Taş Aletler", Jeoloji Mühendisleri Odası Bülteni 2007/2: 82-86.

BAYRAM., N., 2004
Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi, Ezgi Kitabevi, Bursa.

BISSON, M. S., 2000
"Nineteenth Century Tool for Twenty-First Century Archaeology? Why the Mİddle Paleolithic Typology of François Bordes Must Be Replaced", Journal of Archaeological Method and Theory 7/1: 1-48.BOËDA, E., J.-M. GENESTE, L. MEIGNEN, 1990
“Identification de chaines operatoires lithiques du Paléolithique ancien et moyen”, Paléo 2: 43-80.

BORDES, F., 1988
Typologie du Paleolithique Ancien et Moyen, CNRS, Paris.

BRAIDWOOD, R., J., 1995
Tarihöncesi İnsan, B. Altınok (Çev.), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

CERUTTI, S., 2007
Les industries sur galets du Languedoc oriéntal dans leur contexte géologique, Mémoire de master 1, Archaeologie Méditerranèenne, Université Paul-Valéry, Montpellier III (yayınlanmamış yüksek lisans tezi).

DARWIN, C., 1995
İnsanın Türeyişi, Ö. Ünalan (Çev), Onur Yayınları, Ankara.

DEBÉNATH, A., H. L. DIBBLE, 1994
Handbook of Paleolithic Typology, Cypher Press, Philadeplphia.

DİNÇER, B., 2001
"İnsanın Biyokültürel Evrimi", Çapa-Mala 4: 4-9.

DİNÇER, B., 2007
"İnsanın İlk Zamanları; Kaletepe", Atlas 169: 62-70.

GÜLEÇ, E., S. L. KUHN, M. C. STINER, 2002
"The Early Upper Palaeolithic of Üçağızlı Cave, Turkey", Antiquity 76: 615-616.

INIZAN, M.-L., M. REDURON-BALLINGER, H. ROCHE, J. TIXIER, 1999
Technology and Terminology of Knapped Stone, CREP, Nanterre.

KUHN, S. L., 2004
“Upper Paleolithic Raw Material Economies at Üçağızlı Cave, Turkey”, Journal of Anthropological Archaeology 23: 431-448.

NOLL, M. P., M. D. PTRAGLIA, 2003
"Acheulean Bifaces and Early Human Behavioral Patterns in East Africa and South India", M. Soressi, H. L. Dibble (Eds.), Multiple Approaches to the Study of Bifacial Technologies, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Philadelphia: 45-54

ÖZDOĞAN, M., 2002
"İlk Adımlar; Paleolitik Çağ”, ArkeoAtlas 1: 46-57.

SCHICK, K. D., N. TOTH, 1994
Making Silent Stones Speak, Simon and Schuster, New York.

SLIMAK, L., B. DİNÇER, 2007
"Kaletepe Deresi 3. Orta Anadolu'da Tabakalanma Veren Bir İlk Paleolitik Çağ Yerleşmesi", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) X: 33-47.

SLIMAK, L., B. DİNÇER, N. BALKAN-ATLI, 2005
"Anadolu'da En Eski İnsan İzleri", Cumhuriyet Bilim Teknik 978: 6-7.

SLIMAK, L., S. L. KUHN, N. BALKAN-ATLI, D. BINDER, B. DİNÇER, 2006
"KD3, recherches sur les premiers peuplements d’Anatolie, la campagne 2005", Anatolia Antiqua XIV: 179-187.

SLIMAK, L., S. L. KUHN, N. BALKAN-ATLI, D. BINDER, M. GRENET, B. DİNÇER, 2007
"Kaletepe Deresi 3: de l'Acheulleen au Mousterien en Anatolie centrale", Anatolia Antiqua XV: 257-273.

TANINDI, O., 1991
“Kazı Buluntularının Değerlendirilmesinde Bilgisayarın Rolü ve Bir Uygulama: Yarımburgaz”, Türk Arkeoloji Dergisi XXIX: 261-267.

TANINDI, O., 1995
“‘Computer aided Archaeology’: An Automation Model for Archaeological Excavation Projects-1: Planning and Development Before Excavation”, Halet Çambel İçin Prehistorya Yazıları, Graphis Yayınları, İstanbul: 255-265.

Hiç yorum yok: