Sosyal medya paylaşımları

27 Aralık 2005

Yatak hakkında bilgi

Bu yazı İÜ Prehistorya Anabilim Dalı Laboratuarı'na verildi (2000 yılında).

Yatak
Berkay Dinçer
Tekirdağ'ın yaklaşık 30 km batısında bulunan ve merkez ilçeye bağlı olan Karansıllı köyünde, köyün yaklaşık 350 m güneydoğusunda, köyden köy mezarlığına ve harman yerine giden yolun hemen kuzeydoğu kenarında, bir tarla sahibince toplanmış bir taş yığını içinde bazı Paleolitik Çağ bulguları bulunmaktadır. Taş yığınının 100 m kadar kuzeydoğusunda, -bölgenin haritalarından görüldüğü kadarıyla- deniz düzeyinden yaklaşık 270 m yukarıda bulunan bir sırtın üzerinde taş yığınının toplandığı Paleolitik Çağ buluntu yeri yüzeydeki taş yoğunluğundan dolayı hemen fark edilmektedir. Köylülerce "Yatak" olarak adlandırılan bölgede bulunan bir tarlanın içindeki Paleolitik Çağ buluntu yeri, yüzeydeki taş yoğunluğundan anlaşıldığı kadarıyla, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 75, güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda 60 m boyutlarındadır ve kuzeydoğusundan ve kuzeyinden yazları kuruyan küçük bir sel yatağı geçmektedir. Aynı tür Paleolitik Çağ aletleri yerleşmenin yaklaşık 300 m güneydoğusundaki köy mezarlığının batı tarafında da dağınık halde bulunmaktadır. İ.Ü. Prehistorya Anabilim Dalı Laboratuarında bulunan 17 adet taş buluntu 18 Kasım 2000 tarihinde Berkay Dinçer tarafından taş yığınından ve mezarlığın batı tarafından toplanmış ve laboratuara verilmiştir.

Hiç yorum yok: