Sosyal medya paylaşımları

07 Ekim 2010

Ashab-ı Kehf Mağarası'nın Yerini Bulmayı Zorlaştıran Nedenler

3.1. Ashab-ı Kehf Mağarası'nın Yerini Bulmayı Zorlaştıran Nedenler 
Arap kaynaklarına göre Ashab-ı Kehf mağarası hakkında verilen bilgiler mağaranın tam yeri hakkında çeşitli sorunlar ortaya koymaktadır. Arap kaynaklarında, Kur'an'dakinden daha ayrıntılı anlatımlar mevcuttur. Böylelikle mağaranın yeri ve özellikleri hakkındaki görüşler de farklılaşmaktadır (PANCAROĞLU 2005: 252).

Bu görüşleri farklılaştıran en önemli kaynaklardan bir tanesi de bizzat Kur'an'ın ilgili sûresi olan Kehf sûresinin 9. âyetidir. Burada geçen Rakîm kelimesinin anlamı tam olarak anlaşılamamaktadır. Buradaki Rakîm'in, Ashab-ı Kehf ile aynı olduğu sanılması konusuna al-Masudi (ö. 956) de değinmiştir (aktaran: PANCAROĞLU 2005: 252-253). Türkçe Kur'an meâlinde de aynı konu tartışılmış ve Rakîm'in Ashab-ı Kehf'in isimlerinin yazılı olduğu kitabe olabileceği açıklanmıştır (Kur'an: 18: 9). Dolayısıyla Rakîm kelimesi de mağaranın tam yerine müslümanları yaklaştıramamaktadır.


Ashab-ı Kehf hakkındaki bir başka konu da, İslâm'a göre bunların kaç kişi olduklarıdır. Hıristiyanlık için kişi sayısı belirlidir. Efsanenin adı ("Efes'in Yedi Uyurları") bile bu konuda tartışmaya yer bırakmamaktadır. Ancak, Kur'an'ın Kehf sûresinin 22. âyetine göre Ashab-ı Kehf'i kaç kişi olduğu belirsiz bırakılmıştır (PANCAROĞLU 2005: 253).

Kur'an'da geçen mağaranın güneşe göre konumu da, olası mağaraların sayısını azaltacağı yerde, çoğaltmaktadır (PANCAROĞLU 2005: 253).

Bu makalenin bütün bölümleri

Hiç yorum yok: