14 Ağustos 2010

Bibliography about Bursa Archaeological Survey

KAYNAKÇA

Albrecht, G., H. Müller-Beck, 1988
“The Paleolithic of Şehremuz Near Samsat on the Euphrates River. Summary of the Excavation Findings and a Morphology of the Handaxes”, Paleoriént 14/2: 76-86.

Arsebük, G., 1998a
"A Review of the Current Status of Pleistocene Archaeology in Turkey", G. Arsebük, M. Mellink and W. Schirmer (eds.), Light on Top of the Black Hill, Ege Yayınları, İstanbul: 71-76.

Arsebük, G., 1998b
"Yarımburgaz Mağarası; Pleistosen Arkeolojisi İle İlgili Son Çalışmalara 1997, Gözüyle Özet Bir Bakış", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 1: 9-25.

Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Austruc, G. Çakan, B. Dinçer, N. Kayacan, 2008
"Göllüdağ 2007 Survey", Anatolia Antiqua XVI: 293-312.

Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Astruc, N. Kayacan, B. Dinçer, G. Çakan, 2009
"Göllü Dağ 2008 Survey", Anatolia Antiqua XVII: 301-315.

Bar-Yosef, O., A. Belfer-Cohen, 2001
“From Africa to Eurasia – Early Dispersals”, Quaternatary International 75: 19-28.

Bordaz, J., 1969
“Flint Flaking in Turkey”, Natural History 78/2: 73-79.

Bordaz, J., L. Alpers Bordaz, 1973
Stone Knapping in Modern Turkey, University Park: PCR Films in the Behavioral Sciences. (http://www.archive.org/details/upenn-f16-2008_Stone_Knapping_in_Modern_Turkey)

Darlas, A., 1995
"The Earliest Occupation of Europe: The Balkans", W .Roebroeks, T. von Kolfschoten (eds.), The Earliest Occupation of Europe, University of Leiden Press, Leiden: 51-59.

Dinçer, B., 2001
"Trakya'da Yeni Bulunan Paleolitik Çağ Buluntu Yeri: Yatak", Bilim ve Ütopya 81: 72-77.

Dinçer, B., 2008
"Kuzeybatı Türkiye'de Orta Paleolitik Çağ'la İlgili Yeni Keşifler", III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara (27-29 Ekim 2008).

Dinçer, B., L. Slimak, 2007
"The Paleolithic of Turkish Thrace: Synthesis and Recent Results", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) X: 49-61.

Dinçer, B., M. Başlar, 2007
"Bursa'nın Tarihöncesi ve BAY Projesi", PaleoBerkay.cjb.net, http://paleoberkay.atspace.com/turkce/bursaarkeoloji.html, 15.01.2007.

Efe, T., 1990
"1988 Yılında Kütahya, Bilecik, Eskişehir İllerinde Yapılan Yüzey Araştırmaları", VII. Araştırma Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 405-424.

Efe, T., 2003
"Pottery distribution within the Early Bronze Age of Western Anatolia and its implications upon cultural, political (and ethnic?) entities",  Homo amatus: Güven Arsebük İçin Armağan Yazılar, M. Özbaşaran, O. Tanındı, A. Boratav (ed.), Ege Yayınları, İstanbul: 87-103.

Esin, U., 1992
"İstanbul'un En Eski Buluntu Yerleri ve Kültürleri", S. Eyice Armağanı - İstanbul Yazıları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul: 55-71.

French, D. H., 1967
“Prehistoric Sites in Northwest Anatolia, The İznik Area”, Anatolian Studies 17: 49-100.

Jelinek, A. J., 1980
“İstanbul Boğazı’nın Doğu Yakasındaki Vadilerden Paleolitik Buluntular”, Güneydoğu Anadolu Tarihöncesi Araştırmaları, H. Çambel, R. J. Braidwood (Eds.), İstanbul, İÜ Edebiyat Fakültesi Basımevi: 309-315.

Kansu, Ş. A., 1963
“Marmara Bölgesi ve Trakya’da Prehistorik İskan Tarihi Bakımından Araştırmalar (1952-1962)”, Belleten 27/108: 657-671.

Karul, N., 2006
“Aktopraklık, Batı’nın İlk Köyleri”, Atlas 154: 120-132.

Kuhn, S. L.,
2002    "Paleolithic Archaeology in Turkey", Evolutionary Anthropology 11: 198-210.

Minzoni-Déroche, A. 1987
"Kocapınar, site Moustérien d’Anatolie, étude de l’industrie", Bulletin de la Société Préhistorique Français 84: 272-277.

Minzoni-Déroche, A., P. Sanlaville, 1988
“Le Paléolithique inférieur de la région de Gaziantep”, Paleoriént 14/2: 87-98.

Özdoğan, M., 1985
“1984 Yılı Trakya ve Doğu Marmara Araştırmaları”, III. Araştırma Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 409-420.

Özdoğan, M., 1990
"Yarımburgaz Mağarası", X. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 373-388.

Özdoğan, M., 1998
"Anatolia from the Last Glacial Maximum to the Holocene Climatic Optimum: Cultural formations and the Impact of the Environmental Setting", Paléorient 23/2: 25-38.

Roodenberg, J. J., 1999   
“Ilıpınar, An Early Farming Village in the İznik Lake Basin”, Neolithic in Turkey, M. Özdoğan (ed.), Arkeoloji ve Sanat, İstanbul: 193-202.

Roodenberg, J. J., A. van As, L. Jacobs, M.-H. Wijnen, 2003   
“Early Settlement in the Plain of Yenişehir (NW Anatolia). The Basal Occupation Layers of Menteşe”, Anatolica 29: 17-59.

Roodenberg, J., A. van As, S. Alpaslan-Roodenberg
2008 “Barcın Höyük in the plain of Yenişehir (2005-2006), a preliminary note on the fieldwork, pottery and human remains of the prehistoric levels”, Anatolica 34: 53-60.

Runnels, C., 2003
“The Lower Paleolithic of Greece and NW Turkey”, Archaeological Essays in Honour of Homo amatus: Güven Arsebük, M. Özbaşaran, O. Tanındı, A. Boratav (Eds.), İstanbul, Ege Yayınları: 195-202.

Runnels, C., M. Özdoğan, 2001
"The Palaeolithic of the Bosphorus Region, NW Turkey", Journal of Field Archaeology 28/1-2: 69-92.

Slimak, L., B. Dinçer, 2007
"Kaletepe Deresi 3. Orta Anadolu'da Tabakalanma Veren Bir İlk Paleolitik Çağ Yerleşmesi", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) X: 33-47.

Slimak, L., S. L. Kuhn, N. Balkan-Atlı, D. Binder, M. Grenet, B. Dinçer, 2007
"Kaletepe Deresi 3: de l'Acheulleen au Mousterien en Anatolie centrale", Anatolia Antiqua XV: 257-273.

Şahin, M., B. Dinçer, T. Zimmermann, 2009
"Neue Fundplätze des älteren Paläolithikums bei Bursa in nordwestanatolien (Türkei); Ein Vorbericht", Archäologisches Korrespondenzblatt 2/09: 1-10.

Taşkıran, H., 1998
“The Distribution of Bifaces in Anatolia”, Prehistoire d’Anatolie, Genèse de deux mondes Vol: 2, M. Otte (ed.), Liege, Eraul: 569-577. 

Taşkıran, H., 2008
"Réflexions sur l’Acheuléen d’Anatolie", L'Anthropologie 112: 140-152.

Weiner, J., 1981
“Die Flintminen von Çakmak, Eine im Aussterben Begriffene Heute noch Produzierende Feuersteinindustrie in Nordwest Anatolien”, 5000 Jahre Feuersteinbergbau: Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit, G. Weisberger (ed,), Bochum, Deutschen Bergbau Museum: 383-395.

Whallon Robert J.. 1978
“Threshing sledge flints. A distinctive pattern of wear”, Paléorient 4: 319-324.

Whittaker, J., K. Kamp, E. Yılmaz, 2009
“Çakmak Revisited: Turkish Flintknappers Today”, Lithic Technology 34/2: 93:110.

Yalçınkaya, I., 1985
"Araştırmaların Işığında Anadolu Alt Paleolitiği ve Sorunlarına Genel Bir Bakış", Antropoloji 12: 395-435.

Yalman, B., 2000
"Bursa Arkeolojisi", Bursa’da Yaşam Dergisi 1: 56-70.

Hiç yorum yok: