14 Ağustos 2010

Dağlık Bursa'da Tarihöncesinin Son Dönemleri

4.2. Tarihöncesinin Son Dönemleri

Bölgede bulunan Kusumlar, Çaltepesi ve Sinekkayası 2 gibi mağaralarda karşılaşılan Neolitik/Kalkolitik çağ buluntuları, İçbatı Anadolu bölümünün yüksek kesimlerindeki kültürleri yansıtmaları açısından büyük öneme sahiptirler. Bursa'nın kuzeyindeki ovalarda Neolitik Çağ buluntularının çoğunlukla İç Anadolu kökenli oldukları göz önüne alındığında, Orhaneli ve Keles'teki buluntuların, Bursa'nın şimdilik bilinen en eski Neolitik topluluklarının bulunduğu Yenişehir ovasının iskânıyla ne gibi bir ilgisinin olabileceği ayrıca ileride aydınlatılması gereken bir sorundur. 

Kaynarca ve Sinekkayası mevkiilerinde keşfedilen İlk Tunç Çağı buluntuları, bölgede daha önceden sadece Orhaneli yakınlarındaki Arpa Tepe'den (Yalman 2000) bilinmekte olan bu döneme ait izlerin yoğunluğunu göstermeleri bakımından ilginçtir. Bölgede bugüne dek tarihöncesi dönemle ilgili araştırmaların gerçekleştirilmemiş olması yüzünden, İlk Tunç Çağı'na ait buluntuların bilinmemesi, bu bölgede yerleşimin olmadığı şeklinde yorumlanmaktaydı (Efe 2003). 2009 yüzey araştırmasında keşfedilen ve İznik ve Yenişehir grupları ile benzer olduğu anlaşılan çanak çömlek kullanan grupların bölgede bulunmaları, bu teorinin de gözden geçirilmesini gerektirmektedir.


KATKILAR
Bursa İli ve Çevresi Yüzey Araştırması Projesi çalışmaları TÜBİTAK 107K557 numaralı projesi ve Uludağ Üniversitesi tarafından AAM(H)-2009/11 numaralı proje ile desteklenmiş ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile yürütülmüştür. Çalışmalara 2008 yılında bakanlık temsilcisi olarak Antalya Müzesi uzmanı İlknur Erdoğan ve 2009 yılında Çankırı Müzesi uzmanı Atilla Can katılmıştır. Keles Belediye Başkanı Av. Mustafa Bektaş, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatıoğlu ve adı geçen belediye başkanlıkları çalışmalarımız sırasında ekibimizi desteklemiştir. Çalışmalarımızın yürümesi için  Bursa Arkeoloji Müzesi ve müdürü Enver Sağır her türlü kolaylığı göstermiştir. Uludağ Üniversitesi Keles Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mustafa Eren ve Keles Orman İdaresi Müdürü Basri Ala da ekibimize destek olmuştur. Dr. Canan Çakırlar, Şahinkaya Mağarası buluntuları hakkında ilk arkeozoolojik çalışmaları gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Mary Stiner, ilk arkeozoolojik sonuçların yorumlanmasında önemli katkılar sunmuştur. Prof. Dr. Harun Taşkıran, bu yazının hazırlanmasının her aşamasında aklımıza takılan sorulara cevap bulmamıza yardımcı olmuştur. Yüzey araştırması ekibi, Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında, Doç. Dr. Hakan Mert, Dr. Derya Şahin, Serkan Gündüz, Eren Baştaymaz, Başak Emir, Ufuk Gürdal ve Berkay Dinçer’den oluşmuştur. Adı geçen tüm kişi ve kurumlara şükran borçluyuz. İlk keşfinden itibaren Bursa'nın Paleolitik Çağ kültürlerinin araştırılmasında, bu konunun bilimsel önemine inanarak bize pek çok imkân sunan araştırma başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'e özellikle teşekkür ederiz.

*Resim: Kaynarca Höyük ©Berkay Dinçer.
Bu makalenin bütün bölümleri

Hiç yorum yok: